HACCP - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

HACCP - szkolenie - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli

HACCP - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Od roku 2010 w każdej firmie, zakładzie wytwórczym, magazynie, hotelu, restauracji czy kawiarni - krótko mówiąc tam, gdzie jest kontakt z żywnością, obowiązkiem właścicieli jest zatrudnianie przynajmniej jednej osoby jako specjalisty od systemu HACCP. Oprócz tego, a może przede wszystkim, poza specjalistą należy posiadać wprowadzony i funkcjonujący tenże system. W roku 2015 zostały zmienione wysokości kar za niewdrażanie i nieprzestrzeganie zasad systemu.

 

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie:

 

System HACCP* - wdrożenie i dokumentowanie.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat systemu HACCP, wdrożyć system i/lub nadzorować. Szczególnie polecamy szkolenie osobom, które pracują w lokalach gastronomicznych, sklepach spożywczych, zakładach przetwórstwa, zakładach produkujących żywność, małych zakładach mięsnych, oraz osobom zajmującym się magazynowaniem czy pakowaniem żywności. 

jablka

Cel: Przedstawienie skutecznego sposobu tworzenia dokumentacji i wdrożenia systemu,

- uświadomienie zasad systemu HACCP oraz GHP i GMP,

- poznanie zasad i etapów wdrożenia systemu,

- poznanie i przedstawienie niezbędnej dokumentacji systemu,

- poznanie zasad ustalania krytycznych punktów kontrolnych, działań korygujących oraz zapobiegawczych.

jablka 

Spodziewane korzyści płynące ze szkolenia:

- uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą systemu HACCP oraz Dobrych Praktyk Higienicznej i Produkcyjnej,

- uczestnik będzie potrafił tworzyć dokumentację systemu HACCP,

- uczestnik będzie wiedział jak wdrażać system w swojej firmie,

- uczestnik nabędzie umiejętności wyznaczania krytycznych punktów kontrolnych, działań korygujących i zapobiegawczych. 

jablka

Program szkolenia:

Część I

1. Uwarunkowania prawne systemu HACCP

- przepisy prawa obowiązujące w Unii Europejskiej,

- przepisy prawne obowiązujące w Polsce dotyczące bezpieczeństwa żywności.

2. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej jako podstawa wdrożenia systemu HACCP

- pojęcie i zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej ,

- Plan Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej - ćwiczenia praktyczne.

3. Etapy wdrożenia systemu HACCP

- opis poszczególnych etapów wdrożenia, zasady HACCP,

- ćwiczenia praktyczne tworzenia diagramów, opisów, schematów technologicznych.

 

Część II

1. Wyznaczanie Krytycznych Punktów Kontrolnych oraz ustalenie limitów krytycznych

- rodzaje zagrożeń,

- arkusze identyfikacji zagrożeń,

- działania korygujące i zapobiegawcze,

- arkusze kontrolne,

- ćwiczenia praktyczne wyznaczania Krytycznych Punktów Kontrolnych, działań korygujących i zapobiegawczych.

2. Dokumentacja systemu HACCP

- księga HACCP,

- niezbędne procedury systemu,

- ćwiczenie praktyczne tworzenia procedur i instrukcji

  jablka

 

Najbliższy termin i cena warsztatów: sprawdź w terminarzu

Czas trwania: 8h

Miejsce: Białystok, ul. Krakowska 5 lok. 201

 Przewidujemy możliwość realizacji szkolenia u zamawiającego.

jablka

Zajęcia prowadzi - specjalista we wdrażaniu systemu HACCP. Posiada doświadczenie w zakresie sklepów spożywczych, restauracji, zakładów mięsnych i przetwórstwie oraz lokali gastronomicznych i drukarni. Konsultant ds. wdrażania normy ISO 9001. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych. Ukończony kurs auditora zewnętrznego. 

jablka

 Zapisz się już dziś!

Zadzwoń tel. (85)744-00-64

lub zgłoś się poprzez formularz.

 


*zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 594 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto nie wdraża w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 852/2004 lub nie przestrzega wymagań higienicznych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 59 ust. 1 podlega karze grzywny (wysokość kary może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej jednak niż 1000zł).

 
kurs, warsztaty Białystok, HACCP audit audyt analiza zagrożeń krytyczne punkty kontroli hazard analysis and critical control points żywność ochrona żywności HACCP Białystok, HACCP szkolenia system HACCP GHP GMP system GHP system GMP