TheGrue.org

HACCP - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

HACCP - szkolenie - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli

HACCP - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Od roku 2010 w każdej firmie, zakładzie wytwórczym, magazynie, hotelu, restauracji czy kawiarni - krótko mówiąc tam, gdzie jest kontakt z żywnością, obowiązkiem właścicieli jest zatrudnianie przynajmniej jednej osoby jako specjalisty od systemu HACCP. Oprócz tego, a może przede wszystkim, poza specjalistą należy posiadać wprowadzony i funkcjonujący tenże system. W roku 2015 zostały zmienione wysokości kar za niewdrażanie i nieprzestrzeganie zasad systemu.

 

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie:

 

System HACCP* - wdrożenie i dokumentowanie.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat systemu HACCP, wdrożyć system i/lub nadzorować. Szczególnie polecamy szkolenie osobom, które pracują w lokalach gastronomicznych, sklepach spożywczych, zakładach przetwórstwa, zakładach produkujących żywność, małych zakładach mięsnych, oraz osobom zajmującym się magazynowaniem czy pakowaniem żywności. 

jablka

Cel: Przedstawienie skutecznego sposobu tworzenia dokumentacji i wdrożenia systemu,

- uświadomienie zasad systemu HACCP oraz GHP i GMP,

- poznanie zasad i etapów wdrożenia systemu,

- poznanie i przedstawienie niezbędnej dokumentacji systemu,

- poznanie zasad ustalania krytycznych punktów kontrolnych, działań korygujących oraz zapobiegawczych.

jablka 

Spodziewane korzyści płynące ze szkolenia:

- uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą systemu HACCP oraz Dobrych Praktyk Higienicznej i Produkcyjnej,

- uczestnik będzie potrafił tworzyć dokumentację systemu HACCP,

- uczestnik będzie wiedział jak wdrażać system w swojej firmie,

- uczestnik nabędzie umiejętności wyznaczania krytycznych punktów kontrolnych, działań korygujących i zapobiegawczych. 

jablka

Program szkolenia:

Część I

1. Uwarunkowania prawne systemu HACCP

- przepisy prawa obowiązujące w Unii Europejskiej,

- przepisy prawne obowiązujące w Polsce dotyczące bezpieczeństwa żywności.

2. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej jako podstawa wdrożenia systemu HACCP

- pojęcie i zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej ,

- Plan Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej - ćwiczenia praktyczne.

3. Etapy wdrożenia systemu HACCP

- opis poszczególnych etapów wdrożenia, zasady HACCP,

- ćwiczenia praktyczne tworzenia diagramów, opisów, schematów technologicznych.

 

Część II

1. Wyznaczanie Krytycznych Punktów Kontrolnych oraz ustalenie limitów krytycznych

- rodzaje zagrożeń,

- arkusze identyfikacji zagrożeń,

- działania korygujące i zapobiegawcze,

- arkusze kontrolne,

- ćwiczenia praktyczne wyznaczania Krytycznych Punktów Kontrolnych, działań korygujących i zapobiegawczych.

2. Dokumentacja systemu HACCP

- księga HACCP,

- niezbędne procedury systemu,

- ćwiczenie praktyczne tworzenia procedur i instrukcji

  jablka

 

Najbliższy termin i cena warsztatów: sprawdź w terminarzu

Czas trwania: 8h

Miejsce: Białystok, ul. Krakowska 5 lok. 201

 Przewidujemy możliwość realizacji szkolenia u zamawiającego.

jablka

Zajęcia prowadzi - specjalista we wdrażaniu systemu HACCP. Posiada doświadczenie w zakresie sklepów spożywczych, restauracji, zakładów mięsnych i przetwórstwie oraz lokali gastronomicznych i drukarni. Konsultant ds. wdrażania normy ISO 9001. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych. Ukończony kurs auditora zewnętrznego. 

jablka

 Zapisz się już dziś!

Zadzwoń tel. (85)744-00-64

lub zgłoś się poprzez formularz.

 


*zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 594 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto nie wdraża w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 852/2004 lub nie przestrzega wymagań higienicznych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 59 ust. 1 podlega karze grzywny (wysokość kary może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej jednak niż 1000zł).