TheGrue.org

24-godzinny AutoCAD od podstaw - listopad/grudzień

 

Zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolenie z obsługi programu AutoCAD 2017 na poziomie podstawowym 2D

 AutoCAD2017kw

Już od 26 listopada, przez trzy kolejne soboty będziemy pokazywali, jak skutecznie przyspieszyć prace projektowe w programie AutoCAD 2017. Od konfiguracji po wydruk - wszystko w czasie 24 godzin.

Zajęcia będą odbywały się w soboty, w godzinach 9:00-15:45.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Wprowadzenie do pracy z programem.
 • Wyświetlanie rysunku – widoki.
 • Ustawienia rysunku.  Współrzędne.
 • Podstawowe narzędzia rysunkowe.
 • Tworzenie geometrii dwuwymiarowej.
 • Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej.
 • Zarządzanie cechami obiektów (warstwy, linie).
 • Techniki konstrukcyjne.
 • Obiekty tekstowe i ich style.
 • Wprowadzenie do wymiarowania.
 • Kreskowanie.
 • Wprowadzenie do wydruku.

Czas szkolenia: 24h

Cena szkolenia: 899 zł

Śpiesz się, zapisy tylko do 25 listopada.